Agenda

Over Zorg Poort

Verslagen

Contact opnemen

Hét platform voor de zorg

Zorg Poort : Betaalbare en goede zorg, ook na 2015!


Zorg Poort is een spraakmakend ontmoetings- en discussieplatform voor de zorg. Twee á drie keer per jaar vinden bijeenkomsten plaats in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Vertegenwoordigers van zorginstellingen, belangenorganisaties, wetenschap en politiek gaan hier op een open wijze met elkaar in debat over belangrijke thema's in de zorg. Zorg Poort werkt via het uitwisselen van feiten, meningen en standpunten aan een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de zorg in Nederland. 


Speciale aandacht is er voor de versterking van de eerste lijn. Het zijn met name de organisaties in de eerstelijns zorg geweest die het voortouw hebben genomen bij de oprichting van Zorg Poort. Behalve de ontwikkeling van een gezamenlijke visie, willen zij ook nadrukkelijk inhoud geven aan het motto "Betaalbare en goede zorg, ook na 2015!". Knelpunten in wet- en regelgeving, de financiering en andere belemmeringen moeten daarom voortvarend worden aangepakt. Om dit doel te bereiken is tijdig schakelen met politiek en overheid een voorwaarde. Zorg Poort biedt daarvoor een stevige basis.

 

Deelnemers worden uitgenodigd door het bestuur van Zorg Poort. Belangstellenden die niet op de uitnodigingslijst van het bestuur staan, maar wel een belangrijke rol spelen in de wereld van de zorg kunnen een verzoek tot deelname sturen aan secretariaat@zorgpoort.info. Vanaf 2008 geldt voor Zorg Poort het lidmaatschap. Vertegenwoordigers van media en persvoorlichters hebben ook dan na aanmelding vrij toegang.