Agenda

Over Zorg Poort

Verslagen

Contact opnemen

Hét platform voor de zorg

Woensdag 30 september 2015     invitational conference

Hoofdrolspelers in de zorg gaan op zoek naar echte transparantie


Het door de minister van VWS uitgeroepen jaar van de transparantie wekt een schone schijn. De bedoeling is dat de burger in staat wordt gesteld om op grond van goede en vergelijkende informatie een rationele keuze te maken. Wat betreft aanbod en prijsvorming moeten aanbieders dan wel transparant zijn. Daartoe zijn ze ook verplicht. En het gaat om kwaliteit. Transparantie dus waar de patient beter van wordt!

Maar vanzelfsprekend is dat nog niet. Want wat zeggen de lijstjes van AD of Elsevier over de echte kwaliteit van zorg? Vaak gaat het om bejegening of organisatie, niet om excellente zorg, minder complicaties, nazorg en dergelijke.

Als het gaat om kwaliteit hanteert iedereen naar believen zijn eigen criteria, zo lijkt het. Zorgverzekeraars gebruiken hun eigen kwaliteitscriteria om zorg wel of niet in te kopen, het ministerie heeft criteria om het macrobudget te kunnen vaststellen en normen op te leggen en de Inspectie gebruikt weer indicatoren voor de beoordeling. Zo ontstaat er wantrouwen bij zorgverleners, want: wat bepaalt nu of je een goede zorgverlener bent? Het dictaat van het geld? Een incident? Zorgverzekeraars Nederland erkent het bij monde van voorzitter André Rouvoet en vraagt om een oplossing: ‘We hebben nog niets anders maar willen dat wel heel graag”. IGZ hoofdinspecteur Hans Schoo sluit daarbij aan. Hij wil samen met de zorgverleners in de eerste lijn een werkbaar instrumentarium opzetten. Accreditatie is een goed alternatief: “Laten we dit samen oppakken”.

Dat was in ieder geval de opbrengst van deze tweede invitational conference van Zorg Poort over transparantie. De wil is er en de beloften ook. Het omzetten in daden is echter nog geen sinecure, zo bleek.

                                                                                                                                         Lees het verslag hier

De volgende bijeenkomst van Zorg Poort vindt onder voorbehoud  plaats op 23 maart 2016  in Perscentrum Nieuwspoort.